Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají v podpoře Vamberecké škole a zejména našim dětem.


Děkujeme městu Vamberk za dotační dar v hodnotě 15 000 kč na akce pro děti ze ZK školy Vamberk


Děkujeme tiskárně Horáček za tisk plakátů na Strašidelný karneval