Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají v podpoře Vamberecké škole a zejména našim dětem.Děkujeme městu Vamberk za dotační dar v hodnotě 15 000 kč na akce pro děti ze ZŠ VamberkDěkujeme firmě Rosengart a.s. z Jíčína za poskytnutí 4x stolní fotbal na dětský den.