Datum 11. 10. 2016

1. žadost – o finační příspěvek na zakoupení her pro družinu –  schválono 3000,- Kč

2. žádost – o finační přispěvek na pobyt v solné jekyni pro družinu – schváleno 20,- Kč na žáka

Burza sortovního vybavení 20.- 22.10. 2016
čtvrtek 20.10.  odpoledne –  Pavel, Radka, Eva
pátek   21.10.  ráno         – Renďa
odpoledne – Lada, Marcela

sobota 22.10. dopoledne – Eva, Lenka, Pavel, Jana

Další schůzka 8.11.2016