Datum 3. 5. 2016

Zápis KRPŠ z 3. 5. 2016

Žádost p. učitele Černocha – příspěvek na dopravu do Liberce pro 8.-9. ročníky (schváleno 5.000,-)

Příští schůzka KRPŠ (poslední v tomto školním roce) bude dne 24. 6. 2016 od 18:00 h v Krajce.