Datum 05. 01. 2016

Přítomni: Stonová, Šembera, Koleček, Žampachová, Kotyzová, Jindrová
Omluveny: Koželuhová, Nekvindová

1. příspěvek na akci Městem chodí andělé: schválen sponzorský dar 1000,- Kč
2. příspěvek na dopravu do Ratibořic 1.-4. třída: schváleno 20,- Kč na žáka

PLES:
– vstupenky do školy od 11. 1. do 15. 1. 2016
– předprodej od 18. 1. 2016 textil Kačenka

– tombolu odevzdat Ladě do 24. 1. 2016, nejlépe 18. 1. 2016

– 28. 1. 2016 výzdoba sálu od 16:00 – účast: Eva, Lada, Marcela, Pavel, Míša (auto)  – ostatní můžou dle možností
– 29. 1. 2016 sraz v 15:00 v sokolovně – příprava tomboly atd…

Plakát možno ještě vyzvednout u pí. Stonové

Další schůzka KRPŠ 9. 2. 2016 v 17:00 hod. v Krčmě