Datum 21. 11. 2019

Zápis ze schůzky KRPŠ dne 21.11.2019

Přítomni:

Martina Linertová, Marcela Žampachová, Renata Vašáková, Pavel Šembera, Jana Čapková, Lada Stonová, René Koleček, Alča Štantejská, Tereza Damašková, Lenka Hušková

Omluveni:

Eva Jindrová, Lada Chaloupková, Jindřiška Müllerová, Veronika Richterová, Petra Nekvindová

  1. Návrhy a žádosti

Byl schválen příspěvek na hračky do školní družiny.
Částka 4.000,- Kč.

Byl schválen příspěvek na autobus pro 1.-5. třídu a to ve výši ½ fakturované ceny autobusu.

  • Městem chodí andělé 1.12.2019.

KRPŠ bude mít stánek s občerstvením na náměstí, sraz v 15:30 na náměstí.

Občerstvení zajištují: byla přednesena prosba rodičům jednotlivých tříd o upečení drobného pečiva a zástupci KRPŠ
Občerstvení donést do 16:00 hodiny ke stánku.
Ovoce, čaj, káva bude  poskytnuto jako sponzorský dar ze supermarketu TESCO.

Termín další schůzky bude 12.12.2019