Datum 10. 10. 2019

Zápis ze schůzky KRPŠ dne 10. 10. 2019

Přítomni:

Jindřiška Müllerová, Marcela Žampachová, Renata Vašáková, Pavel Šembera, Jitka Kalců, Petra Nekvindová, Jana Čapková, Lada Stonová, René Koleček, Alča Štantejská, Veronika Richterová, Tereza Damašková

Omluveni:

Eva Jindrová, Lenka Hušková, Lada Chaloupková, Martina Linertová

  1. Návrhy a žádosti

Byl schválen příspěvek na projekt : „Síla lidskosti – Wintonovy děti“ pro žáky 9. tříd.

Částka 1950 Kč.

Cenová nabídka na zakoupení lyží ( běžek) do školy – 8x lyže, 15x boty za 29 100 Kč, předat do školy paní Podolské.

  • Strašidelná stezka 9.11.2019 17:00hod.

Upřesněna trasa stezky, stanoviště. Do příště rozmyslet aktivity na jednotlivých stanovištích.

Oslovit rodiče v jednotlivých třídách o spolupráci – napéct nějaké dobroty s tématikou Halloweenu.

Další schůzka KRPŠ naplánována 24. 10. 2019 v prostorách KRPŠ – příprava dekorací na stezku!!!