Datum 26. 09. 2019

Zápis ze schůzky KRPŠ dne 26. 9. 2019

Přítomni:

Jindřiška Müllerová, Marcela Žampachová, Renata Vašáková, Pavel Šembera, Martina Linertová, Lenka Hošková, Jitka Kalců, Petra Nekvindová, Jana Čapková, Lada Stonová, René Koleček, Alča Štantejská, Veronika Richterová

Omluveni:

Tereza Damašková, Martina Horová, Eva Jindrová

Výpověď z aktuálních prostor KRPŠ

Nynější prostory KRPŠ budou rekonstruovány, byla nám nabídnuta náhradní místnost v budově Krajkářské školy (v bývalém mandlu). Nové prostory přislíbil pan starosta vylepšit do konce října 2019. Do konce března 2020 máme vyklidit nynější prostory a přestěhovat se do nových.

Bylo domluveno, že stěhování bude probíhat průběžně.

  • Návrhy a žádosti

Byl schválen příspěvek 30 000 Kč na nové běžky – kdo má možnost sežene cenové nabídky na nákup běžek a bot. Škola zajistí opravu a servis běžek.

Vedoucí družiny – paní Pavlová – požádala o příspěvek 1500 Kč na kouzelníka pro děti do družiny dne 21.11.2019 – schváleno

Dne 1.9.2019 byl schválen příspěvek na adapťák a jednu cestu do divadla.

  • Strašidelná stezka 9.11.2019 17:00hod.

Na příští schůzce bude upřesněna trasa a stanoviště včetně jejich obsluhy a další organizační zaležitosti.

  • Téma plesu KRPŠ

Pro tento rok bylo navrženo a odhlasováno téma plesu KRPŠ – Krajka k příležitosti 130 let založení Krajkářské školy.

Další schůzka KRPŠ naplánována 10. 10. 2019 v prostorách KRPŠ.