Datum 14. 05. 2019

Zápis ze schůze KRPŠ ze dne 14.5.2019

Příprava Akce Dětský den 31.5.2019

Sraz účastníků na stanovištích nejdéle v 7:30 hod. u školy.

Zajišťovatelé akce: Pavel Šembera, Jana Čapková, Petra Nekvidnová, Renata Vašáková, Lada Stonová, Martina Linertová, Petr Čapek, Tereza Damašková (do 9:30 hod.), hasiči – cca 8 , Lada Stonová domluvila s ředitelem školy zapůjčení žáků 9. tříd – cca 20

Dětský den je určen pro žáky 1.- 3. tříd – cca 115 dětí.

Členové KRPŠ, dobrovolníci z řad rodičů a žáci z devátých tříd si rozeberou stanoviště. Účast přislíbili i hasiči – vše si zajistí sami, přijedou s velkým autem před školu a budou mít k dispozici jednu terasu, přislíbili pomoc i na dalších stanovištích podle potřeby a i další spolupráci i do budoucna. Pokud se to bude stíhat udělali by pro děti po projití všech stanovišť ukázku.

Další schůzka 29.5.2019