Datum 09. 04. 2019

Přítomni:

Jindřiška Müllerová, Michaela Dodková, Marcela Žampachová, Renata Vašáková, Pavel Šembera, Martina Linertová, Jana Luxová, Jitka Kalců, Petra Nekvindová, Tereza Damašková, Lada Stonová

Omluveni:

Simona Hamerská, René Koleček

Karneval KRPŠ 23.3. 2019 od 14:00 hod.

Byl zhodnocen karneval a probrán výtěžek z karnevalu

  • Návrhy a žádosti

Schválen příspěvek na výlet do Terezína pro žáky osmých tříd.

Pro příští rok navrženo zapojit se do celostátního programu Ukliďme Česko.

  • Dětský den 31.5.2019

Pro děti 1. – 3. tříd od 8:00 hod. Navrženy stanoviště, organizace stanovišť a občerstvení.

Další schůzka KRPŠ naplánována 14.5. 2019 v prostorách KRPŠ.