Datum 26. 02. 2019

PLES 8. 3. 2019 vše zajistěno…. Děkujeme za výzdobu sálu za pomoc při tombole.
Karneval 23. 3. 2019 … Téma “ VÍTÁNÍ JARA“ Zajištěno předtančení Mažoretky při Déčku RK
Dětský den v ZŠ pro 1.-3. třídu bude 31. 5. 2019

Nebyly žádné žádosti ke schválení..
Dořešili se interní věci ohledně konání plesu.

Další schůzka 19. 3. 2019