Datum 06. 11. 2017

1. ŽÁDOST o finační příspěvek pro školní družinu – částka 3000,-Kč
SCHVÁLENO v plné výši
2. ŽÁDOST o příspěvek na dopravu pro lyžařský výcvik 7. ročníku
SCHVÁLENO
3.ŽÁDOST o příspevek na solnou jeskyni pro školní družinu 20,-Kč na dítě cca 120 dětí
SCHVÁLENO
4.ŽÁDOST o zaplacení divadelního předplatného pro mládež do Klicperova divadla v HK
SCHVÁLENA částka ve výši 2000,- Kč
5. ŽÁDOST o proplacení jízdného na dopravní hřiště
SCHVÁLENO
6.ŽÁDOST o příspěvek na zaplacení autobusu do Prahy
SCHVÁLENA částka ve výši 5000,-Kč
7. ŽÁDOST o příspěvek na vstupné do hvězdárny a planetária

SCHVÁLENA částka ve výši 2700,-Kč

PLES KRPŠ se koná 9.2. 2018
Téma “ S NÁDECHEM LÁSKY“
Prosíme o účast p. ředitele

Andílci se konají 3.12.  (ve stánku Lada, Pavel, Lenka)

DALŠÍ SCHŮZKA SE KONÁ 7.12. od 17:00 hod v Krajce